Login

Register

Login

Register


גודאיקה - המרכז לתשמישי קדושה ויודאיקה באינטרנט

תקנון אתר

כללי
גודאיקה Goodaica.com הינה הבעלים והמפעילה אתר מכירות זה.

מסמך זה מסדיר את מערכת היחסים שלכם עם אתר האינטרנט של www.goodaica.com. הגישה והשימוש באתר זה לבין המוצרים והשירותים הקיימים באמצעות אתר זה (להלן, “שירותים”) הינם בכפוף לתנאים הבאים, ההתניות וההודעות ( “תנאי השירות”).
בעצם השימוש בשירותים, אתה מסכים לכל תנאי השירות, כפי שיעודכנו על ידינו מעת לעת לפי העניין. עליך לבדוק דף זה באופן קבוע לשים לב על שינויים כלשהם במידה ונעשו, שינויים אלו יכולים לחול גם על תנאי השירות.
הגישה לאתר אינטרנט הזה מותרת על בסיס זמני, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל או לתקן בשירותים ללא הודעה מוקדמת. אנחנו לא נהיה אחראים אם מסיבה כלשהי אתר זה לא יהיה זמין תמידית או לכל תקופה. לעיתים אנו עשויים להגביל גישה לאזורים מסוימים או לכל האזורים של אתר זה.
אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים (להלן “אתרים מקושרים”), אשר אינם מופעלים על ידי . www.goodaica.com לwww.goodaica.com אין שליטה על האתרים המקושרים ואינה נושאת בכל אחריות עבורם, לתוכנם, או כל אובדן או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש שלך מהם. שימושך באתרים המקושרים יהיה כפוף לתנאי שימוש ושירות בתוך כל אתר על פי מדיניות השימוש בו.
מדיניות פרטיות
את מדיניות הפרטיות שלנו, אשר קובעת כיצד נשתמש במידע שלך, ניתן למצוא בכתובת www.goodaica.com. על ידי שימוש באתר זה, אתה מסכים לתנאי מדיניות הפרטית המתוארות בה ומתחייב כי כל הנתונים שנמסרו הינם מהימנים.

איסורים
חל איסור לנצל לרעה אתר זה. עליך חלה החובה, לא להתחייב או לעודד עבירה פלילית ו/או לשדר או להפיץ תכנים מזיקים, וירוס, סוס טרויאני, תולעת, או כל חומר אחר אשר הוא זדוני, טכנולוגית מזיקים, תוך הפרת סודיות או בכל דרך אשר עללולה לפגוע בכל צד, לגרום מטרד למשתמשים אחרים; פגיעה בזכויותיהם של כל זכויות קנייניות של אדם אחר; לשלוח בכל צורה אחר פרסומות או חומרים פרסומים, המכונים גם “ספאם” ו/או לנסות להשפיע על ביצועים או תפקוד של כל המחשבים, שרתים ורכיביהם או לגשת דרך אתר זה לאלו. הפרת הוראה זו תהווה עבירה פלילית www.goodaica.com תדווח על כל הפרה כזו לרשויות אכיפת החוק הרלוונטיות ומאפשרת לחשוף את זהותך אצלם.
לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק שנגרם על ידי התקפת סייבר, וירוסים, הפצת חומרים מזיקים אחרים טכנולוגיים העלולים לפגוע בציוד המחשב, תוכנות מחשב, נתונים או חומר קניינית אחר, הנובע משימושך באתר זה או כדי בהורדות חומר שפורסם בו, או בכל אתר אינטרנט מקושר אליו.

קניין רוחני, תוכנה ותוכן
זכויות הקניין הרוחני בכל תוכנה ותוכן (כולל צילומים) המוצגים לרשותך דרך האתר www.goodaica.com או בכל אמצעי אחר הינם רכוש בלעדי של www.goodaica.com או הרישיון שלו והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים ואמנות ברחבי העולם. כל הזכויות כאלה שמורות www.goodaica.com ומעניקי הרישיון שלה. יש באפשרותך לאחסן, להדפיס ולהציג את התוכן המסופק אך ורק לשימוש אישי משלך. אינך רשאי לפרסם, לתפעל, להפיץ או לשכפל, בכל פורמט, תוכן כלשהו או עותקים של התוכן המסופקים לך או המופיע באתר זה וכן אינך רשאי להשתמש בכל תוכן כזה בקשר לכל עסק או מסחרי.

תנאי המכירה
על ידי ביצוע הזמנה שאתה מציע לרכוש מוצר על ובכפוף לתנאים הבאים. כל ההזמנות הן על בסיס מלאי הקיים אשר דורש אישור מצידנו לאחר תשלום ההזמנה
לעיתים אספקת המוצרים עשויה להשתנות בהתאם לזמינות ובכפוף לכל עיכובים הנובעים איחורים בדואר או כוח עליון עבורו לא נהיה אחראיים.
על מנת להתקשר עם www.goodaica.com עליך להיות מעל גיל 18 ובעלי כרטיס אשראי או חיוב תקף שהונפק על ידי בנק מקובל עלינו. www.goodaica.com שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל בקשה שהועברה על ידך. אם הזמנתך תתקבל אנו נודיע לך באמצעות דואר אלקטרוני ואנו נאשר את זהותו של הצד אשר איתו יש לך חוזה. זה בדרך כלל יהיה www.goodaica.com או עשוי במקרים מסוימים להיות צד שלישי. על פי חוזה אשר עשה עם www.goodaica.com , צד שלישי אינו פועל כמו סוכן או שלוחה, החוזה נעשה בינך לבין אותו צד שלישי ויהיה כפוף לתנאי המכירה שבו הם מספקים לך. כאשר הנך מבצע הזמנה אתה מתחייב כי כל הפרטים שאתה מספק לנו נכונים ומדויקים, וכי אתה משתמש מורשה של כרטיס האשראי או החיוב ששימש לביצוע ההזמנה וכי יש די כספים כדי לכסות את העלות של הטובין. עלות מוצרים ושירותים זרים עשויה להשתנות. כל המחירים המתפרסמים כפופים לשינויים כאלה.

(א) החוזה שלנו
כאשר אתם מבצעים הזמנה, תקבל הודעת דואר אלקטרוני הכרה מאשר קבלת ההזמנה שלך: דוא”ל זה יהווה רק הכרה ולא מהווה הסכמה של ההזמנה. חוזה בינינו לא יווצר עד אשר נשלח לך אישור בדואר אלקטרוני כי הטובין שהזמנת נשלחו אליך. רק הטובין המפורטים בהודעת הדואר האלקטרונית באישור שנשלח בעת המשלוח ייכללו בחוזה.

(ב) תמחור וזמינות
בעוד אנו מנסים לוודא שכל הפרטים, התיאורים והמחירים המופיעים באתר זה יהיו מדויקים, שגיאות עלולות להתרחש. אם נתגלתה שגיאה במחיר של טובין שאותם הזמנת אנו נודיע לך על כך בהקדם האפשרי ונאפשר לך את האפשרות של אישור מחדש ההזמנה במחיר הנכון או לחלופין לבטלו. אם אנחנו לא מצליחים ליצור איתך קשר, נתייחס אל העסקה כמבוטלת. במידה ואתה כבר שילמת עבור הסחורה תקבל החזר מלא.
עלויות משלוח תחויבנה בנוסף; חיובים נוספים ככל שישנם מוצגים באופן ברור היכן שהתאפשר ונכללים ב”עלות הכוללת”.

(ג) תשלום
עם קבלת ההזמנה שלך אנו מבצעים בדיקת אישור סטנדרטית על הכרטיס כדי להבטיח כי ישנם די כספים כדי לאפשר את העסקה. הכרטיס שלך יחויב על אישור מתקבל. הכספים שיתקבלו על החיוב של כרטיס האשראי שלך יטופלו כפיקדון כנגד הערך הטובין שברצונכם לרכוש. לאחר משלוח הסחורה אליך, הינך מאשר כי הכספים המשתלמים כפיקדון ישמשו כתמורה בעד ערך הסחורות אשר רכישתם מופיעה בדוא”ל של האישור.

כתב ויתור חבות
החומר המוצג באתר זה מסופק ללא כל ערבויות, תנאים או אחריות בדבר דיוק המידע. אלא אם צוין במפורש אחרת, במידה המירבית המותרת על פי חוק www.goodaica.com וספקיה, ספקי תוכן ומפרסמים בזאת במפורש לכלול את כל התנאים, אחריות ותנאים נוספים אשר עלולים להשתמע מפי החוק, המשפט המקובל. www.goodaica.com לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור של כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, תוצאתי, עונשי או מקריים, או דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, רווחים, נתונים או נכסים בלתי מוחשיים אחרים, פגיעה במוניטין או מוניטין, או את עלות הרכש של סחורות ושירותים תחליף, הנובעים או הקשורים לשימוש, אי יכולת להשתמש, ביצועים או כשלים של אתר זה או האתרים המקושרים וכל חומר המפורסם עליה, בלי קשר לשאלה אם נזקים אלו כאמור, היו צפויים מראש או שלא, חוזה, עוולה, הון עצמי, לפי חוק, במשפט מקובל או אחר. אין כאן כדי לחייב במישרין או בעקיפין את www.goodaica.com בשל גרימת מוות או פציעה כתוצאה מרשלנות שלה, מצג שווא, הטעיה באשר בעניין עקרוני או כל התחייבות אחרת אשר לא ניתן לשלול או להגביל על פי כל דין.

קישור לאתר זה
במקרים מסויימים אנו מעניקים קישור לדף הבית שלנו, בתנאי שתעשה זאת בצורה הוגנת וחוקית, תוך כיבוד כל חוק ואין בכך כדי לפגוע במוניטין שלנו או לנצלו לרעה, אין להציע ולקבל בשם www.goodaica.com שום כריתת חוזים או התנהלות עסקית שאינה מפורשת ובכתב, חל איסור ליצור קישור לאתרנו מאתר שאינו בבעלותך, אין לבצע הצגה תחת מסגרת אחרת של אתר זה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את האישור לקישור ללא הודעה מוקדמת.
כתב ויתור לגבי הבעלות על סימנים מסחריים, תמונות של אישים וזכויות יוצרים של צד שלישי
למעט מקרים בהם צויין במפורש אחרת כל האנשים, העסקים (הכוללים שמות והתמונות שלהם), סימנים המסחריים של צד שלישי ותוכן, שירותים ו / או במקומות בהשתתפות באתר אינם קשורים בשום אופן או מזוהים עם www.goodaica.com ועליך לא להסתמך על קיומו של קשר או זיקה שכזו. כל סימנים מסחריים / שמות מובלטים באתר זה הנם בבעלות בעלי סימן מסחר באישורם. במקומות בהם מוצג סימן מסחר או שם מותג מובהר כי הוא משמש אך ורק כדי לתאר או לזהות את המוצרים ושירותים ואין בכך בשום אופן לטעון כי מוצרים או שירותים כגון אלו, אושרו על ידי www.goodaica.com

שִׁפּוּי
אתה מאשר לשפות ולפצות את www.goodaica.com, מנהליה, נושאי משרה, עובדים, יועצים, סוכנים, שותפים, מכל וכל תביעות צד ג ‘, אחריות, נזקים ו / או הוצאות (כולל, אך לא רק כדי, שכר טרחת עורך דין) הנובעים מהשימוש באתר זה או הפרה של תנאי שירות.

שינויי תצוגה ותוכן
www.goodaica.com תהיה הזכות לפי שיקול דעתה המוחלט, בכל עת וללא הודעה לתקן, להסיר או לשנות את השירותים ו / או כל דף של אתר זה.

לקונה
אם חלק כלשהו של תנאי השירות הוא בלתי ניתן לאכיפה (כולל כל הוראה שבה אנחנו פטורים מחבות אליך) אין בכך משום השפעה ו/או ביטול של יכולת האכיפה של כל חלק אחר של תנאי השירות, כל הסעיפים האחרים שנותרו בתוקף מלא. עד כה ככל שיתאפשר בו כל סעיף / תת-סעיף או חלק של סעיף / בס”ק ניתן לנתק כדי להבהיר הנותרים חלק תקף, הסעיף יפורש בהתאם. לחלופין, אתה מסכים כי סעיף אשר אינו מובהר דיו יובהר ויתפרש באופן הדומה ביותר למשמעות המקורית של הפסקה כפי שמתיר החוק.

תלונות
אנו ב www.goodaica.com משתדלים בכל דרך להשביע את רצון הלקוחות, במיד ובכל זאת התגלעו סכסוכים או תלונות, אנו נטפל בע”ה במהירות בתלונות וברצוננו לנסות לפתור סכסוכים כאשר הם מתעוררים, נודה לעדכוננו אם יש לך טענות או הערות.

ויתור
במידה ותפר תנאים אלו ואנחנו לא ביצענו פעולה / חלקה, אנחנו שומרים את הזכות להשתמש בזכויות ותרופות בכל מצב וזמן אחר בו תתבצע הפרה של תנאים אלה.

ההסכם
התנאים הנ”ל של שירות מהווים את ההסכם המלא של הצדדים והוא גובר על כל הסכם בינך לבין www.goodaica.com. כל ויתור על כל הוראה של תנאי השירות יהיה יעיל רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי מנהל www.goodaica.com.

שבע”ה נזכה לשאת ולתת באמונה!