Login

Register

Login

Register


גודאיקה - המרכז לתשמישי קדושה ויודאיקה באינטרנט

פרשיות למזוזות

כאן תמצאו פרשיות שמע למזוזה בכל הנוסחים אשר נכתבו על ידי מיטב הסופרים יראי השמים של משמרת קדושה מבית גודאיקה.
הפרשיות מגולגלות מסופן לתחילתן ועליהן כתובות בכתב יד סופר סת”מ מוסמך פרשת שמע ופרשת והיה אם שמוע, אלו הפרשיות שבהן נצטווינו על מצות מזוזה. את הקלף אנו עוטפים ואוטמים על מנת להגן עליו מפגעי מזג האוויר. ככל שקלף המזוזה גדול יותר כך ההסתברות לאותיות דבוקות ופסול במזוזה קטן, לכן איננו ממליצים על גודל 7 ס”מ אלא 10 ס”מ ומעלה. יש לקנות את קלף המזוזה ממקום מהימן אשר מנפק תעודת בדיקת כשרות ומסופר סת”מ ירא שמיים שכן טעות במזוזה – פוסלתה ללא אפשרות תיקון. כל מזוזה ומזוזה שיוצאת מאיתנו עוברת הגהה ומאושרת בכתב.