Login

Register

Login

Register


גודאיקה - המרכז לתשמישי קדושה ויודאיקה באינטרנט

תיקון וחידוש ספרי תורה

על ספר התורה להיות מושלם מבחינה הלכתית על מנת שיחשב לספר כשר או מהודר וראוי לקריאה. ספרי התורה הנמצאים בשימוש הציבור חשופים לפגעי הזמן ומעברי מזג האוויר. דברים אלו משפיעים על כל ספר תורה בצורה שונה ולעיתים על כל יריעה ויריעה בצורה אחרת. על מנת לתקן ספר תורה ישנו הצורך במיומנות מיוחדת, ידע רב ומכשור כדי לפתור את הליקויים שמתגלים. לא לכל סופר סת”מ יש את הכלים והמיומנות לפתור תופעות שיש בספרי תורה.

נמנה כמה מהתופעות:

ספרים משוחים – ספרד ואשכנז
א. התפוררות שכבת הדיו העליונה, דבר הגורם לכלוך בצדו הפנימי והחיצוני של ספר התורה.
ב. בצדו החיצוני של ספר התורה, המשחה הלבנה יורדת ומשפיעה על חלקו הפנימי של הספר בלובן שנדבק על האותיות.
ג. אותיות סדוקות, תופעה שכיחה בספרים משוחים בשל עובי הקלף והמשיחה.
ד. דיבוקים ופרודות מצוי מאד בספרים שלא עברו הגהות מקצועיות.

ספרים לא משוחים – ספרד ואשכנז
א. תופעת הדיו היבש והמתפורר, לספרים שנפגעים מחשיפה לפגעי מזג האוויר (רב הספרים). הדבר גורם לקפיצת אותיות הן ביריעות שלמות או בחלקי יריעות (רצוי מאד לגלות את התופעה בתחילתה).
ב. אודם אותיות, תופעה השכיחה בספרים ישנים מארצות אשכנז.
ג. אותיות שחיבורי גובה האות דקים ולרוב פרודים נוצרים מפגעי הזמן.
ד. מצויים בספרים מטליות וקרעים שנעשו בצורה לא הלכתית.

ספרים על קלף עזים – ספרד תימן
א. תופעה שכיחה שכל מקום שנעשה בו תיקון על ידי הסופר הכותב או על ידי כל מי שתיקן מקבל שחרות במשך הזמן.
ב. תופעה שכיחה – אותיות שהדיו לא אחיד בהם, מלווה בדרך כלל באותיות סדוקות לרוב.

ספרים על גוויל: ספרד ותימן
א. צבע הגוויל כהה, דבר המקשה על הקריאה.
ב. קושי התיקון בגלל ספיגת העור והתפשטות הדיו.
ג. בהירות האותיות וקרעים המצויים בהם.
ד. תיקונים לא מקצועיים שמצויים בספרים אלו לרב.

לתופעות הקיימות בכל הספרים יש לנו את הידע, הכלים, הצוות והניסיון המוכח של למעלה מ- 30 שנה על מנת לפתור את רוב הבעיות, הן התחזוקתיים והן הכשרותיים לכל הספרים בנוסחים השונים וביחוד לספרי גוויל שסופרי סת”מ נמנעים מלתקנם, לנו יש את המיומנות והנסיון לפתור כמעט את כל בעיותיהם.

בבדיקה לפני תיקון אנו מעריכים ומיידעים על היקף התיקון עלות התיקון וכדאיות. לכל ספר ניתנת אחריות מותאמת לתיקון שנעשה בו. אנו גם מייעצים לבתי כנסת כיצד למנוע מספרי התורה נזקים הנגרמים מפגעי מזג האויר בהשקעות זעירות. ביקורים נעשים בכל חלקי הארץ (וגם בחו”ל) לפי הזמנה או מבצע.